Sektionen för detonik och förbränning
anslutna med The Combustion Institute

FREDSTEKNIK, en idé för hållbar världsfred och ett framgångsrikt svenskt näringsliv

Vad är Fredsteknik?

 • Det är teknik för civila åtgärder som kan bidra till att undanröja hinder för och underlätta återgång till eller upprättande av ett normalt fungerande, fredligt samhälle.
 • Ett bidrag till säkerhetspolitiken för att främja världsfreden och sysselsättningspolitik som skapar arbetstillfällen i svensk exportindustri. Användbart också vid katastrofstöd!
 • Ett nytt och viktigt, svenskt innovativt nischområde som kan ge stora framgångar för svensk export av varor och tjänster samtidigt som det praktiskt bidrar till FN:s arbete med nedrustning och fredsfrämjande arbete.
 • Vi har sett begreppen Militärteknik, Krigsteknik och Försvarsteknik! I dag är det alltför tydligt att det viktigaste inte är att vinna kriget utan att vinna en hållbar fred och att underlätta återgång till normala förhållanden i oroliga, drabbade länder och områden.

Exempel på fredsteknikområden

 • Tekniska system och utrustning för demokratisk utveckling,
 • Kommunikation, rapportering, spaning och övervakning, administrativa system,
 • Underhåll och reparation av kritisk infrastruktur och andra byggnader,
 • Snabbyggda bostäder och andra lokaler,
 • Skyddsutrustning för personer och byggnader,
 • Humanitär röjning av land-, sjöminor och minfält,
 • Detektering, insamling, säker förvaring, skydd och destruktion av vapen, ammunition och sprängämnen, UXO (oexploderad ammunition), ammunitionsförråd och -dumpar, inklusive kemisk ammunition och ämnen, och miljösäker destruktion av dem.

Varför?

 • Fred på jorden måste vara slutmålet. I dag använder vi alldeles för mycket resurser på militär-, krigs- och försvarsteknik och glömmer kanske att huvudmålet är fred
 • Alfred Nobel insåg att det behövs ett Fredspris! Och tekniken behövs också inom Sverige!

Läs mer, kontakt!

Janzon B, Axelsson L och Lövgren J-E, 2015: Fredsteknik. Årl. Redov. från KKrVA avd IV den 11 mars 2015. KKrVA Handlingar och Tidskrift, 218(2015)4 s 82-105 https://kkrva.se/hot/2015:4/avd_IV_arlig_redovisning.pdf
eller, på engelska:
Janzon B, 2017: Translation from The Royal Swedish Academy of Military Sciences, Transactions and Journal (KKrVA Handlingar och Tidskrift), 218(2015)4 pp 82-105, https://kkrva.se/peace-technology/
Kontakt:
Hans Wallin, hans.wallin@cesium.se +46 72 586 3884;
Bo Janzon bo.janzon@secrab.eu, +46 70 433 4630