Sektionen för detonik och förbränning
anslutna med The Combustion Institute