Sektionen för detonik och förbränning
anslutna med The Combustion Institute

Välkommen till SDF Sverige

Sektionen för Detonik och Förbränning, SDF, är en ideell förening med syfte att samla personer inom vetenskaps- och teknikområdena detonik och förbränning för informationsutbyte och samverkan syftande till att främja utbildning och vetenskaplig forskning inom områdena.
SDF är knutet till Combustion Institute, CI, som är ett internationellt, ideellt, utbildnings- och vetenskapligt sällskap inom förbränningsvetenskap med 13 olika områden. Medlemmar i SDF som vill ta del av CI verksamhet måste registrera sig som medlem på CI hemsida.
SDF stödjer Sprängtekniska museet i Karlstad som visar Zakrisdalsverkens historia och bevarar ammunitionskunskap och utbildning inom explosivvaruområdet.

SDF aktuellt och genomförda program
Sprängtekniska Museet Zakrisdal, SMZ

SDF är sponsrad av följande företag

Cesium Holding AB
www.cesium.se
SECRAB
www.secrab.eu
HEWAB
www.hewab.se
SaferWorld International
www.saferworldintl.com