Sektionen för detonik och förbränning
anslutna med The Combustion Institute

Freden behöver ny teknologi, logistik och långsiktigt hållbara metoder Klicka här för att läsa mer

Fortifikationsförvaftningens stötvågstub III Klicka här för att läsa mer

Cesium Näringslivsnytt Klicka här för att läsa mer

Nytt Globalt regelverk för hantering av vapen, ammunition och sprängämnen Klicka här för att läsa mer

Recycling and reuse of military explosives Klicka här för att läsa mer

Explosive Pollution Article Klicka här för att läsa mer

Deep Water Excavation with Shaped Charges A Case History in Lake Mead Klicka här för att läsa mer

Fredsteknik - Årlig redovisning från KKrVA avd IV av Bo Janzon, Lennart Axelsson och Jan-Erik Lövgren Klicka här för att läsa mer

Alfred Nobels Dynamitfabrik Engene Klicka här för att läsa mer

Sprängtekniska Museet Zakrisdal Klicka här för att läsa mer

Eskilstuna vapenhistoriska förening www.evhf.se

Harald Jentzen ”Trögt före” En militär uppfinnares anteckningar Klicka här för att läsa mer

Information concerning International Ammunition Technical Guidelines (IATG)