Sektionen för detonik och förbränning
anslutna med The Combustion Institute

EIGHTS INTERNATIONAL DISPOSAL CONFERENCE (D 8) and FIRST PEACE TECHNOLOGY CONFERENCE (F 1)

EKSJÖ, SWEDEN, 5 - 6 September 2016. Hosted by Swedish EOD and Demining Centre, SWEDEC

Klicka för att läsa hela programmet

Klicka för att ladda ned anmälningsblankett


NATIONAL PEACE TECHNOLOGY SEMINAR. Theme: "Peace Technology for a Peaceful World"

EKSJÖ, SWEDEN, 1 - 2 September 2015. Hosted by Swedish EOD and Demining Centre, SWEDEC

Klicka för att läsa hela programmet

Vice generalsekreterare Angela Kane, FN, generalsekreterarens höga företrädare i nedrustningsfrågor. Angela Kane talar här om säkerhetsfrämjande arbete internationellt i hantering och förvaring av ammunition där Sverige genom bland annat Swedec bidrar med struktur och expertis.

Angela Kane ger Cesium en eloge - Klicka här för att se mer


Sektionen för Detonik och Förbränning bjuder in till konferens: Fredsteknik - "en svensk linje".

Inbjudan till konferens i Eksjö den 1-2 september 2015

Huvudsyftet med konferensen är att gemensamt diskutera fram en strategi för hur svensk kompetens och industriella resurser kan bidra till att möta den internationella problematiken kring okontrollerade flöden av vapen och ammunition samt att belysa hur Sverige aktivt kan stödja Förenta Nationernas arbete med SaferGuard och IATG.

Läs mer


Dynasafe Protection System AB, har erhållit den historiskt största enskilda beställningen.

Dynasafe Protection System AB, Karlskoga, Sweden, 2015-04-08

Dynasafe Protection System AB, ingående i Dynasafe Group, har erhållit den historiskt största enskilda beställning av transportbara gastäta bombkammare för repetitiva detonationer till Egypten. Totalt är det 30 stycken kammare med ett ordervärde på ca 60 MSEK.
Patrik Rylander VD på Dynasafe Protection System AB kommenterar: Denna order befäster vår tekniska kompetens samt att vi har världsledande teknologiska systemlösningar...

Läs mer


Dynasafe Demil Systems har erhållit sitt största anläggningas-kontrakt hittills

Dynasafe Protection System AB, Karlskoga, Sweden, 2015-01-26

Dynasafe Demil Systems, med huvudkontor i Karlskoga och ingående i Dynasafe Group, har säkrat sitt största anläggningskontrakt hittills med ett totalt ordervärde av 130M SEK. Kontraktet är Dynasafes första ”turn-key” leverans där både utrustning och infrastruktur ingår. Kunden är försvarsministeriet i Belgien. Anläggningen ska byggas vid Poelkapelle...

Läs mer


Fredsteknik – Säkerhetspolitiska och kommersiella möjligheter

Rapport från seminariet vid FHS den 8 september 2014

Bo Janzon

Det finns en oerhörd mängd vapen, ammunition och sprängmedel runt om i världen. Många av dem är olagligt åtkomna och kommer lätt i händerna på skurkstater, krigsherrar och brottslingar. Stor politisk energi har lagts på kontroll av exporten av vapen, senast genom FN-fördraget ATT. I Sverige utreds frågan om vilka kriterier som ska gälla vid vapenexport. Likaså uppmärksammas detektion och kontroll av CBRN-stridsmedel...

Läs mer